Skip вести од сајтот

Вести од сајтот

Picture of Илче Ацевски
Е-Училиште
by Илче Ацевски - Monday, 3 September 2012, 03:46 PM
 

Не ги бришете, и не ги менувајте бројките пред вашето име. Тоа е клас и број во дневник за полесно пребарување при доделување на предметите кои ги имате. Побитно е да си ја смените лозинката и точен e-mail. Лозинката мора да содржи 8 карактери при што најмалку 1 мала буква, 1 голема буква, 1 бројка и 1 знак.

 

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30